18

Usluge

Obavljamo širok spektar stručnih poslova u graditeljstvu, od kojih su najznačajniji:

- projektiranje,

- stručni nadzor,

- upravljanje projektima,

- energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada,

- poslovi koordinatora zaštite na radu u fazi projektiranja i izgradnje.

Naši stručnjaci, pored osnovnog obrazovanja kojim su stekli status ovlaštenih inženjera, posjeduju i brojna druga znanja i vještine neophodne za potpun servis klijenata. Tako zapošljavamo specijaliste ekoinženjerstva, certifikatore zgrada, sudske vještake i ovlaštene voditelje projekata (IPMA).

Poznajemo procedure i posjedujemo sva potrebna znanja za pripremu projektnih prijedloga za kandidiranje projekata za dobivanje sredstava domaćih fondova i fondova EU. Tijekom realizacije projekata pružamo tehničku pomoć za administriranje ugovorom.

Vrhunska usluga je naš standard.

Projektiranje

Projektiramo i ishodimo odobrenja za gradnju
Više...

Stručni nadzor

Osiguravamo zakonitost i kvalitetu gradnje
Više...

Upravljanje projektima

Vodimo računa da projekti završavaju na vrijeme, unutar buđeta i tražene kvalitete
Više...

Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada

Poboljšavamo tržišni položaj nekretnina izradom energetskog certifikata
Više...