Referentna lista višestambenih objekata

Višestambeni objekt Kaštel Kambelovac

Višestambeni objekt Kaštel Gomilica

Višestambeni objekt Kaštel Štafilić

Višestambeni objekt Kaštel Štafilić

Projektiranje

Projektiramo i ishodimo odobrenja za gradnju
Više...

Stručni nadzor

Osiguravamo zakonitost i kvalitetu gradnje
Više...

Upravljanje projektima

Vodimo računa da projekti završavaju na vrijeme, unutar buđeta i tražene kvalitete
Više...

Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada

Poboljšavamo tržišni položaj nekretnina izradom energetskog certifikata
Više...