23

Zaštita okoliša

Zeleno je "in".

Projekti sa zelenim predznakom, naročito oni koji imaju pozitivan utjecaj na okoliš i klimu imaju sve više pobornika. Građevinarstvo kao jedna od najvažnijih gospodarskih grana, zajedno sa proizvodnjom hrane ima najveću šansu da promjeni odnos ljudi prema okolišu.

Nemojte propustiti svoju šansu i pridružite nam se na tom putu! 

Projektiranje

Projektiramo i ishodimo odobrenja za gradnju
Više...

Stručni nadzor

Osiguravamo zakonitost i kvalitetu gradnje
Više...

Upravljanje projektima

Vodimo računa da projekti završavaju na vrijeme, unutar buđeta i tražene kvalitete
Više...

Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada

Poboljšavamo tržišni položaj nekretnina izradom energetskog certifikata
Više...