24

Graditeljstvo

Graditeljstvo predstavlja gospodarsku djelatnost koja uključuje planiranje, projektiranje, gradnju, održavanje i proizvodnju građevnih proizvoda. Traži  suradnju  više struka od kojih su najznačajnije građevinska i arhitektonska. U Hrvatskoj u posljednje vrijeme, svaki segment graditeljstva doživljava velike promjene. U urbanizmu i arhitekturi su vidljivi svjetski trendovi, u radu koristimo moderne materijale i tehnologije građenja, dok legislativa precizno uređuje svaki segment gradnje. Evidentno je, da smo unaprijeđenjem domaćeg zakonodavstva kroz prihvaćanje europskih direktiva i normi zakoračili u svijet suvremenog graditeljstva. Sve te promjene traže stručnjake koji će moći dati odgovore na nove izazove.

Od svog osnivanja društvo Forming permanentno ulaže u obrazovanje svojih stručnjaka. Naši djelatnici sudionici su brojnih seminara i kongresa u zemlji i inozemstvu. Članovi su svjetskih asocijacija i strukovnih udruga. Svojim djelovanjem želimo doprinjeti prijenosu svjetskih graditeljskih trendova na domaće tržište.

Projektiranje

Projektiramo i ishodimo odobrenja za gradnju
Više...

Stručni nadzor

Osiguravamo zakonitost i kvalitetu gradnje
Više...

Upravljanje projektima

Vodimo računa da projekti završavaju na vrijeme, unutar buđeta i tražene kvalitete
Više...

Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada

Poboljšavamo tržišni položaj nekretnina izradom energetskog certifikata
Više...