25

Energetska učinkovitost

Energetska učinkovitost u zgradama danas postaje apsolutni prioritet svih aktivnosti u području energetike i gradnje. Brojne direktive,  zakonski akti i poticajni mehanizmi te obvezna energetska certifikacija zgrada jasno upućuju na hitnu potrebu smanjenja potrošnje energije u sektoru zgradarstva kao najvećem energetskom potrošaču.

Suvremena gradnja, pored primjene novih materijala i tehnologija, mora uključivati i implementaciju cijelog niza mjera za povećanje energetske učinkovitosti, mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije, daljinskog grijanja i hlađenja, kogeneracije, smanjenja korištenja fosilnih goriva i zagađenja okoliša u kojem živimo.

Naši stručnjaci su sposobni odgovoriti na te izazove i svojim djelovanjem pozitivno utjecati na ublažavanje energetske i ekološke krize te na takav način pridonijeti održivom razvoju.

Projektiranje

Projektiramo i ishodimo odobrenja za gradnju
Više...

Stručni nadzor

Osiguravamo zakonitost i kvalitetu gradnje
Više...

Upravljanje projektima

Vodimo računa da projekti završavaju na vrijeme, unutar buđeta i tražene kvalitete
Više...

Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada

Poboljšavamo tržišni položaj nekretnina izradom energetskog certifikata
Više...