16

O nama

Forming d.o.o. nastalo je 1990. godine, kao sljednik projektnog ureda Forma koje je osnovano 1988. godine. Društvo zapošljava stručnjake specijalizirane za sve vrste konzultantskih poslova u graditeljstvu čije bogato iskustvo stjecano kroz više od dva desetljeća rada, predstavlja garanciju uspješne realizacije projekata. Naša formula je jednostavna: na projektima angažiramo iskusne stručnjake koji potrebe i ciljeve naših klijenata realiziraju na najbolji način.

Misija društva jest osiguranje cijelovite i sveobuhvatne pomoći klijentima kod realizacije njihovih projekata. To znači biti onaj koji će u ime i za klijenta voditi projekt od startne linije do planiranog cilja.

Naša vizija je postati vodeće regionalno društvo za upravljanje projektima, čije će glavne odlike biti stručnost, povjerljivost i profesionalnost.

Projektiranje

Projektiramo i ishodimo odobrenja za gradnju
Više...

Stručni nadzor

Osiguravamo zakonitost i kvalitetu gradnje
Više...

Upravljanje projektima

Vodimo računa da projekti završavaju na vrijeme, unutar buđeta i tražene kvalitete
Više...

Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada

Poboljšavamo tržišni položaj nekretnina izradom energetskog certifikata
Više...